Đóng QC

Điệp viên Amiri bị cho uống thuốc kích dục

  • 0 Total  
    0%
  • Nội Dung

Điều tra viên Amiri đang theo đuổi một tổ chức tội phạm sản xuất và phân phối thuốc kích dục dạng miếng dán sử dụng các sản phẩm bất hợp pháp. Amiri đang lo lắng cho người đồng nghiệp của mình, người đã biến mất giữa cuộc điều tra sau khi nói rằng cô ấy đã nắm được đuôi của tổ chức, nhưng nửa năm đã trôi qua mà không có bất kỳ thông tin nào. Để nắm lấy cái đuôi của tổ chức, anh quyết định làm việc tại một khu xà phòng cao cấp được tổ chức sử dụng và thành công trong việc liên lạc với người của tổ chức.